Geborgde Werkwijze Alcoholwet

Het is voor VomFASS van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. VomFASS wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop VomFASS invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt (afhaalpunt PostNL of afhaaladressen in een van de VomFASS winkels) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:
het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Bestelling via de webshop

De webshop/online winkel van VomFASS is voorzien van alle wettelijk bepaalde leeftijdschecks, zo wordt er direct bij een bezoek aan onze webshop een pop up gelanceerd met de vraag “Ben je 18 jaar of ouder?” Door op “Jazeker!” te klikken verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent.

Op de website van VomFASS is het logo NIX18 altijd te zien. Als op dit logo wordt geklikt, navigeer je naar de NIX18 website (nix18.nl)
Werkwijze verzendklaar maken, alle verzend labels zijn voorzien met een 18+ teken zodat de bezorger als ontvanger ziet dat dit om een 18+ zending gaat.

Controle bij aflevering

Op het moment dat wij de webshopbestelling verzenden geven wij bij onze verzendpartner (PostNL) aan dat een legitimatieverplichting geldt voor de levering van het betreffende pakket. Dit houdt in dat je een geldig legitimatie moet laten zien aan de pakketbezorger om aan te tonen dat je 18 jaar of ouder bent. Bij afwezigheid van de ontvanger zal het pakket worden bezorgd naar een pakketpunt van PostNL, hier geldt dat de klant doormiddel van het vertonen van zijn legitimatie (voor identiteit en leeftijd) het pakket kan afhalen.

Bij het fysiek afhalen in onze slijterij (Langstraat 39, Wassenaar) wordt er door de medewerker identiteit (en bij twijfel leeftijd) gecontroleerd. Er is ten allen tijden een medewerker met een SVH aanwezig.

Indien het pakket door ons zelf wordt geleverd, wordt dit altijd gedaan door een medewerker van VomFASS in het bezit van SVH. Deze medewerker zal bij twijfel de legitimatie controleren aan de deur van de geadresseerde klant.

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

De medewerkers van VomFASS staan ten aller tijde onder begeleiding van een medewerker die in het bezit is van SVH. Deze medeweker is verantwoordelijk dat leeftijdscontroles worden uitgevoerd bij elke bestelling; zowel fysiek afhalen in de slijterij van online bestellingen, als de reguliere verkoop van alcoholhoudende producten in de slijterij.

Onze afhaal locatie is ingelicht om de identiteit van de klant te controleren. Dit zodat de juiste bestelling bij de juiste klant wordt uitgeleverd en de leeftijd automatisch in dit proces wordt gecontroleerd.

Ketenpartner PostNL licht zijn medewerkers in dat alle zendingen met de 18+ logo op identiteit en leeftijd moeten worden gecontroleerd. Deze informatie is in het bestelproces automatisch voorzien op de PostNL label.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Eén keer per jaar, in de maand oktober, wordt de geborgde werkwijze gecontroleerd. Hierbij wordt bij de teamvergadering de afspraken opnieuw geëvalueerd en waar nodig verbeterd.

Eén keer per jaar, in de maand november, word de geborgde werkwijze gecontroleerd door een zending sturen welk door onze medewerker wordt aangenomen om te controleren dat dit proces wordt gewaarborgd door onze ketenpartner PostNL.

Indien medewerkers zich niet houden aan de werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen. Hierbij kan worden gedacht aan het opnieuw doorlopen van het inwerktraject waarbij de directie medewerker meeloopt.

Indien medewerker van onze ketenpartner PostNL zich niet houden aan de werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken alsnog te laten nakomen. Dit gebeurt door een klacht in te dienen bij onze accountmanager.

4. Meer weten over verantwoord alcoholgebruik